GS, PGS phải sử dụng thành thạo một ngoại ngữ

Theo đó, chức danh GS, PGS phải sử dụng thành thạo một ngoại ngữ phục vụ cho công tác chuyên môn và giao tiếp được bằng tiếng Anh.

Có bằng tiến sĩ từ đủ 36 tháng trở lên; có đủ số công trình khoa học quy đổi theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, trong đó có ít nhất 50% số công trình khoa học quy đổi từ các bài báo khoa học và 25% số công trình khoa học quy đổi được thực hiện trong ba năm cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ.

Đối với những người đang làm việc ở các cơ quan, tổ chức không phải là cơ sở giáo dục đại học, có tham gia giảng dạy từ trình độ đại học trở lên tại cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam thì phải có công trình khoa học, công nghệ đặc biệt xuất sắc đã được công bố và đánh giá cao; được tặng giải thưởng lớn ở trong nước hoặc ở nước ngoài.

Có báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đào tạo dưới dạng một công trình khoa học tổng quan trình bày ý tưởng khoa học, hướng nghiên cứu chính, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và đào tạo của tác giả từ sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ đối với người đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS hoặc từ sau khi được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS đối với người đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS…

Đối tượng được xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS là giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học đang làm nhiệm vụ giáo dục, giảng dạy từ trình độ đại học trở lên; những người đang tham gia làm nhiệm vụ giáo dục, giảng dạy từ trình độ đại học trở lên theo hình thức hợp đồng thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học.

Đối tượng bị hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; bị tước bỏ công nhận chức danh GS, PGS gồm:

Những người đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; những người đã được phong hoặc được công nhận chức danh GS, PGS trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành bị phát hiện và xác định là không đủ tiêu chuẩn quy định tại thời điểm được phong hoặc công nhận.

Những người sử dụng văn bằng, chứng chỉ bất hợp pháp hoặc đã bị thu hồi hoặc tước bằng tiến sĩ thuộc ngành chuyên môn của chức danh GS, PGS.

Những người đã bị kỷ luật buộc thôi việc và những người bị tòa án phạt tù giam hoặc án treo, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

Trước:
Sau:

Có thể bạn đang quan tâm:

Có nên mua laptop trên Amazon hay không?

Laptop là một trong những sản phẩm công nghệ thông minh được người dùng từ …

Bạn đang xem GS, PGS phải sử dụng thành thạo một ngoại ngữ